Toegankelijkheid zit in ons DNA

Vanaf het eerste ontwerp en de eerste regels code hebben we de keuze gemaakt om toegankelijkheid te verankeren in onze producten. Dit gaat wat ons betreft verder dan enkel voldoen aan een lijst met criteria.

We ontwikkelen websites die door iedereen te gebruiken zijn. En daarmee leveren we een bijdrage aan en zijn we een voorbeeld voor de websites om ons heen. We kijken goed naar de manier waarop we informatie aanbieden, onderzoeken wat wel en niet werkt en handelen daarnaar. 

Beter voor iedereen

Alleen al in Nederland zijn er 4,5 miljoen mensen die op dit moment moeite hebben met het gebruiken en begrijpen van het web. Maar ook mensen zonder beperking hebben baat bij een toegankelijke website. Denk aan ondertiteling van filmpjes als je in een stiltecoupé zit. En wist je dat Google ook een blinde bezoeker is? Daarom is het belangrijk dat iedereen op elk moment volwaardig toegang heeft tot alle online kanalen.

Wet en regelgeving

Ons concept voldoet volledig aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm berust op de nieuwste versie van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, voor conformiteitsniveau AA.

De Web Content Accessibility Guidelines zijn in het kader van het webtoegankelijkheidsinitiatief opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) Ze zijn gericht op alle mensen die webinhoud aanbieden, schrijven, ontwikkelen en ontwerpen.

Toegankelijke inhoud moet voldoen aan de vier beginselen van webtoegankelijkheid:

  1. Waarneembaar – inhoud moet met minstens één zintuig van de mens waarneembaar zijn. Beelden worden bijvoorbeeld met een alternatieve tekst beschreven voor personen met een visuele beperking.
  2. Bedienbaar – inhoud moet met meerdere middelen bestuurd kunnen worden. Personen die geen gebruik van de muis kunnen maken, kunnen bijvoorbeeld alleen via het toetsenbord toegang tot inhoud krijgen.
  3. Begrijpelijk – gebruik heldere en eenvoudige taal en voorspelbare en consistente interfaces. Dit helpt mensen met een cognitieve of leesbeperking.
  4. Solide – de website of app moet goed werken, ongeacht het platform, de browser of het apparaat, ook met ondersteunende technologie.

Onze websites zijn technisch toegankelijk

In juni 2022 hebben we onze componentenbibliotheek laten toetsen op technische toegankelijkheid, het zogenaamde ‘systeemonderzoek’. Het systeemonderzoek heeft aangetoond dat we met ons TYPO3-platform geheel toegankelijke websites opleveren die voldoen aan de (WCAG) 2.1.

Bekijk onze toegankelijkheidsrapportage

Open source

We werken aan een open source thema van ons toptakenconcept in TYPO3. We maken het thema onafhankelijk en schrijven documentatie voor alle extensies.

Lees verder