Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

SimplyAdmire verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij werken uitsluitend met uw bedrijfsgegevens en leggen hierbij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vast.

Waarom worden deze gegevens verzameld

SimplyAdmire verwerkt uw gegevens om de door u via het support kanaal gestelde vragen te kunnen beantwoorden, maar ook om later contact met u op te nemen als ontwikkelingen over het betreffende onderwerp daartoe aanleiding geven. Daarnaast verzamelt SimplyAdmire uw gegevens om u te kunnen benaderen als dit vanuit het oogpunt van onze dienstverlening nodig of wenselijk is. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven van OpenGemeenten verleent u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. We gebruiken deze uitsluitend om de nieuwsbrieven te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en uw toestemming kunt intrekken.

Beveiliging

SimplyAdmire neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk via support@opengemeenten.nl.

Bewaartermijn

SimplyAdmire zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren. Wanneer u bijvoorbeeld van baan veranderd en geen contactpersoon meer bent dan zullen wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen zodra wij hiervan kennis nemen.

Delen met anderen

SimplyAdmire deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SimplyAdmire blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij wij hier van u toestemming voor gekregen hebben.

Cookies

SimplyAdmire gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Voor statistieken maken wij gebruik van self-hosted Matomo.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@opengemeenten.nl