Stabiele en veilige websites, snelle laadtijd en korte reactietijd

Het is belangrijk dat gemeentelijke websites goed presteren, op alle fronten. Met onafhankelijke tooling, zoals Lighthouse, HTML-validator en internet.nl toetsen wij onze websites. 

Jouw website altijd up to date

Door onze wijze van programmeren scoren onze websites zo goed. We hanteren de volgende uitgangspunten:

  • we gebruiken JavaScript zo minimaal mogelijk;
  • we zijn terughoudend met het gebruik van externe applicaties;
  • onze HTML is geoptimaliseerd;
  • we laden alleen css die nodig is;
  • we voldoen waar mogelijk aan best practices die door de industrie voorgeschreven worden. Waaronder performance, toegankelijkheid en search engine optimization (SEO).

Dit is een voorbeeld van de lighthouse score van gemeente Veenendaal (onze eerste website), getest op 21 juli 2022.

Let op: testresultaten van een website zijn altijd een momentopname. De score wordt onder andere beïnvloed door de browser waarin getest wordt, externe applicaties zoals Readspeaker en of de content toegankelijk wordt aangeboden.

Projectmethodiek

Goede samenwerking, snelle oplevering en voldoende flexibiliteit tijdens het project.

Lees verder