Tekst

Op zichzelf is tekst al heel toegankelijk. Digitale tekst kan met hulptechnologie omgezet worden in spraak of braille. Ook zoekmachines begrijpen digitale tekst zonder problemen. Maar wil je alle mogelijkheden van tekst benutten, dan geef je de structuur van die tekst in code aan en zorg je voor duidelijke koppen en titels.

De structuur van een tekst aangeven

De meeste teksten zijn niet ‘plat’: ze hebben een structuur. Ze bestaan uit koppen en paragrafen, opsommingen of citaten. Vaak is de structuur van een tekst goed zichtbaar in de vormgeving. Kopjes zijn vetgedrukt, net als belangrijke woorden. Paragrafen zijn gescheiden door witregels. Opsommingen en genummerde lijsten herken je ook direct: elk item staat op een nieuwe regel, voorafgegaan door een opsommingsteken of cijfer.

Koppenstructuur in TYPO3

  1. De paginatitel wordt automatisch kop 1 van je pagina.
  2. Alle koppen (headers) die je invult in een nieuw contentelement krijgen kop 2 mee.
  3. In het contentblok kun je nog kop 3 en kop 4 selecteren.

Knip een bericht altijd op in losse contentblokken en vul de titels van tussenkoppen in in het titelvak van een contentelement. Sla geen kop 2 over, anders klopt de structuur van je tekst niet.

Al deze informatie over de structuur van een tekst kun je vastleggen in de HTML-code van die tekst. Dat gaat automatisch als je de juiste knoppen van de editor in het CMS gebruikt. Door de structuur op die manier aan te geven maak je de tekst en de structuur daarvan toegankelijk voor alle bezoekers.

Andere taal

Zet je een alinea in een andere taal? Ook dit moet je aangeven in het CMS. Alleen dán leest voorleessoftware de tekst in de juiste taal voor.

Duidelijke koppen en titels

De toegankelijkheid van teksten zit hem niet alleen in de structuur. Een toegankelijke tekst is ook begrijpelijk. Die begrijpelijkheid kun je vergroten door duidelijke titels en koppen te gebruiken. Daarom moet de titel van een pagina duidelijk beschrijven waar de pagina over gaat. En (tussen-)koppen moeten het onderwerp of het doel van de paragrafen die erbij horen beschrijven.