Techniek en code

Veel van de toegankelijkheidseisen hebben te maken met techniek en code. Als een website ‘onder water’ goed in elkaar zit, dan is de basis voor toegankelijkheid gelegd.

Informatie, structuur en presentatie

Informatie, structuur en presentatie zijn belangrijke begrippen voor wie toegankelijk wil bouwen. Door de structuur van een pagina met de juiste HTML-elementen op te bouwen zorg je dat de betekenis van pagina-onderdelen behouden blijft, ongeacht de presentatie ervan. Je geeft bijvoorbeeld aan welke tekst een kop is, en welke tekst een paragraaf. Dat is dan vastgelegd in de HTML-code. Normaal gesproken zal een kop groter en vetter zijn dan een paragraaf. Maar ook als deze vormgeving wegvalt is de betekenis van de tekstdelen nog steeds aanwezig.

Door die gestructureerde informatie te scheiden van de presentatie (vormgeving) maak je het voor bezoekers mogelijk om de informatie op verschillende manieren tot zich te nemen. De standaard vormgeving van de website is er één van. Maar hulptechnologie kan de informatie ook omzetten naar spraak of braille, de tekst vergroten of de achtergrondkleur aanpassen.

Juiste technieken

Websites kunnen op verschillende manieren worden gebouwd. Op het eerste gezicht zie je geen verschil. Toch kan de ene website toegankelijk zijn en de andere helemaal niet. Verkeerde technieken kunnen ervoor zorgen dat informatie ontoegankelijk is voor grote groepen bezoekers. Door met de juiste technieken te werken zorg je voor een toegankelijke basis.

Volg de regels

Voor het bouwen van websites zijn internationale standaarden ontwikkeld. Standaarden zijn documenten met afspraken en vereisten voor een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld voor de taal waarin de meeste websites zijn geschreven: HTML. Door de regels te volgen gebruik je de code op de manier waarop deze bedoeld is. Hulptechnologieën sluiten aan bij deze standaarden. Websites die volgens de webstandaarden zijn gebouwd zijn daarom goed te gebruiken met hulptechnologie.

OpenGemeenten componentenbibliotheek

In de afgelopen periode hebben wij verschillende toegankelijkheidsrapportages van gemeenten doorgenomen. Uit deze rapportages komen repeterend, diverse adviezen naar voren die wij hebben verwerkt in de Componentenbibliotheek.

Alle componenten zijn op techniek getoetst door Toegankelijk Online. Onze websites voldoen volledig aan alle technische richtlijnen op niveau A en AA.