Tabellen

Met een tabel kun je de verbanden tussen verschillende gegevens inzichtelijk maken. Voor wie de tabel kan zien zijn die relaties vaak snel duidelijk. Maar om ze ook voor bezoekers die hulptechnologie gebruiken waarneembaar te maken moet je de juiste HTML-code toepassen.

Juiste code

Tabellen bestaan uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Gegevens in de tabel hebben zowel horizontaal als verticaal een relatie met elkaar. Met de juiste HTML-code kun je die relaties expliciet maken. Je geeft dan aan welke cellen koppen zijn en welke cellen gegevens bevatten. Bij complexe tabellen geef je ook nog eens aan welke kop precies bij welke cellen hoort.

Bezoekers die hulptechnologie gebruiken hebben hier profijt van. Doordat de relaties in de code staan kan de hulptechnologie de informatie uit de tabel op een overzichtelijke en logische manier presenteren.

Tabelcode in TYPO3

  1. De header hoef je niet verplicht in te vullen, de 'table caption' wel. Dit is de samenvatting die kan worden voorgelezen. Deze wordt standaard als kop getoond. Met het schuifje onder de table caption kun je de kop verbergen op de pagina. De tekst wordt dan nog wel voorgelezen.
  2. Onder het tabblad 'Appearance' geef je aan dat de eerste rij van de tabel de top is. In iedere cel geef je een beschrijving van de informatie die in de kolommen staat.
Bekijk de tabellen