Navigatie

De mogelijkheid om te navigeren maakt het internet wat het is: een web aan informatie die via links met elkaar verbonden is. De navigatie is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van een website. Als je die toegankelijk maakt zet je de deur open naar alle andere informatie die je te bieden hebt.

Duidelijke verwijzingen

Niemand klikt graag op een link waarvan de bestemming niet duidelijk is. Schrijf daarom linkteksten waaruit duidelijk blijkt waar de link heen zal leiden, ook als je de omliggende tekst niet leest. Sommige bezoekers gebruiken hulptechnologie die de links los van de lopende tekst op kan lezen. Een linktekst als ‘klik hier’ is dan niet duidelijk. Beter zou bijvoorbeeld zijn: ‘lees meer over toegankelijkheid’. Hiermee help je niet alleen bezoekers, maar ook zoekmachines. Die gebruiken de linktekst om de pagina waarnaar verwezen wordt beter te begrijpen.

Meerdere ingangen

Elke pagina in een website moet op meer dan één manier te vinden zijn, want niet elke bezoeker navigeert op dezelfde wijze. Zo wil de ene bezoeker het navigatiemenu gebruiken en typt de andere bezoeker liever direct een zoekterm in het zoekveld.

Wees consequent

Op de meeste websites komt een aantal navigatie-items telkens terug, bijvoorbeeld in het hoofdmenu. Zorg dat de volgorde van menu-items op elke pagina hetzelfde is. Zo weten ook bezoekers die geen visueel overzicht over de hele pagina hebben waar ze aan toe zijn.

Links om delen van de pagina over te slaan

Bezoekers die voorleessoftware gebruiken of met het toetsenbord navigeren kunnen niet zomaar ergens klikken om verder te gaan. Ze moeten op een vaste volgorde door de inhoud van een pagina navigeren. We geven deze bezoekers de mogelijkheid om met een zogenaamde ‘skiplink’ blokken op de pagina over te slaan, zoals het navigatiemenu.