Geluid en video

Vaak kun je informatie met een geluidsfragment of filmpje op een snelle, eenvoudige manier overbrengen. Zo is een instructievideo voor veel bezoekers gemakkelijker te volgen dan een lange tekstuele handleiding. Voeg altijd alternatieven toe voor bezoekers die de beelden en geluiden niet kunnen zien of horen. Voor audio en video zijn uitzonderingen onder het huidige en toekomstige beleid beschreven onder specifieke situaties en uitzonderingen.

OpenGemeenten mediaplayer

Via Scribit.pro en gemeente Zeist zijn we op het spoor gezet van een toegankelijke videoplayer. Deze hebben we na eigen onderzoek en goedkeuring omgezet naar een TPYO3 implementatie en succesvol laten toetsen door een gebruikersgroep, met name op toegankelijkheid. Deze Mediaplayer is beschikbaar in alle toptakenwebsites. 

Lees hoe je de mediaplayer inricht (pdf, 732 KB)

De onderdelen van toegankelijke audio en video

Tekst alternatief

Alle vormen van audio en video moeten een kort tekstalternatief krijgen. Dit is vergelijkbaar met de alt-tekst van afbeeldingen. Door deze korte tekst weten bezoekers die hulptechnologie gebruiken, ook als de audio of video zelf niet toegankelijk zou zijn, in ieder geval waar ze mee te maken hebben. Hoe je dit alternatief plaatst hangt af van de techniek die gebruikt is om het multimediabestand op de webpagina te plaatsen.

Ondertiteling

Het gaat hier om een speciale vorm van ondertiteling bedoeld voor doven en slechthorenden. Deze ondertitels bevatten niet alleen de gesproken tekst, maar beschrijven ook andere dingen die te horen zijn. Bijvoorbeeld geluidseffecten (een ontploffing, een deurbel), muziek, gelach, locatie en identificatie van de spreker (als je aan de stem kunt horen wie iets zegt, maar deze persoon niet te zien is).

Audiobeschrijving

In een audiobeschrijving vertelt een stem belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is. Dat kan bijvoorbeeld gaan om handelingen, personages en scène veranderingen, maar ook om tekst die op het scherm te zien is. De audiobeschrijving is dus een aanvulling op wat al te horen is. De stem van de audiobeschrijving vertelt op de momenten dat er pauzes zijn in het filmpje. Als alle belangrijke visuele details ook af te leiden zijn uit het geluid is een audiobeschrijving niet verplicht.

Transcript

Een transcript is een uitgeschreven tekst. In het transcript vertel je zo compleet mogelijk het verhaal van het filmpje. Je vertelt wat er gebeurt, dus wat er te zien en te horen is, en wat er gezegd wordt, door wie. Eventuele interactieve elementen neem je ook op in het transcript. Kun je in het filmpje bijvoorbeeld op een knop drukken, dan neem je in het transcript een link op naar de pagina waar je die actie kunt uitvoeren.

Beeld of geluid dat automatisch start

Gebruik je bewegend beeld of geluid op een webpagina en start dit automatisch, dan moet het voor bezoekers mogelijk zijn om er wat aan te doen. Ze moeten het bijvoorbeeld kunnen pauzeren of stoppen. Dit geldt niet als het geluid minder dan 3 seconden speelt of het bewegend beeld minder dan 5 seconden beweegt.

Media-alternatief voor tekst

In sommige gevallen gebruik je audio of video als een niet-tekstueel alternatief voor de tekst op een pagina. Denk aan een filmpje waarin een complex begrip eenvoudig wordt uitgelegd, of een vertaling van de tekst in gebarentaal. Als alle informatie ook in de tekst staat, is dat multimediabestand een media-alternatief voor tekst. Voor dit bestand gelden dan minder eisen.

Naast de techniek, die wij leveren met de Mediaplayer, moet je zorgen voor onder meer ondertiteling en audiodescriptie om een video toegankelijk aan te bieden.  Dit kan je uiteraard zelf doen of je kunt gebruik maken van partijen zoals Scribit.pro. 

Soorten audio en video

In de toegankelijkheidseisen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van audio en video:

  1. Geluid (zonder beeld)
  2. Bewegend beeld (zonder geluid)
  3. Filmpjes (een combinatie van beeld, geluid en eventueel interactieve elementen zoals een knop waar je op kunt klikken)

Eerder opgenomen audio en video

Alle audio en video die niet rechtstreeks wordt uitgezonden is niet live en dus eerder opgenomen. De audio of video kan dan toegankelijk worden gemaakt voordat deze online komt. Daarom zijn er meer vereisten aan eerder opgenomen audio en video dan aan live uitzendingen.

Live audio en video

Live audio en video wordt opgenomen en direct doorgestuurd naar de ontvanger. De enige vertraging die er mogelijk wel is heet 'uitzendvertraging'. Het gaat dan om een korte vertraging die bijvoorbeeld gebruikt wordt om de uitzender de tijd te geven om de audio- of videodata om te zetten voor verzending of om te censureren. Deze vertraging is te kort om de audio of video te bewerken of toegankelijk te maken.

Uitzondering live filmpjes

Voor live filmpjes (beeld en geluid) bestaat een uitzondering. Deze hoeven niet voorzien te worden van ondertiteling voor doven en slechthorenden. Als een live uitgezonden filmpje na de live uitzending online blijft staan of opnieuw beschikbaar wordt gesteld, gaan de eisen voor eerder opgenomen audio en video gelden.