Locaties

In de map 'Locaties' kun je records aanmaken. Hierin kun je voor een locatie openingstijden invoeren. Deze records koppel je weer in een aantal contentelementen.

Hoe gebruik je dit component

Maak een nieuw record aan in de map 'locaties'. Je hebt 2 keuzes: openingstijden of omschrijving:

Openingstijden

Vul per dag de openingstijden. Je kunt er meerdere onder elkaar zetten. Let wel op de schrijfwijze. Zo moet het: 08:30-17:00

Omschrijving

Als je voor omschrijving kiest, kun je een tekst invoeren.

Waar gebruik je dit component