Link naar externe URL

Met dit paginatype kun je links maken naar pagina's op andere websites of verkorte links naar bijvoorbeeld formulieren. De url begint wel met www.gemeentenaam.nl/linknaam.

Wil je in een pagecard een link naar een externe website opnemen, maak dan eerst een pagina met type 'Link naar externe url' en koppel deze externe linkpagina aan je pagecardmenu. Op die manier wordt de bezoeker doorgestuurd naar een externe website. Let op dat je dit wel kenbaar maakt aan je bezoeker. Anders landt een bezoeker heel onverwacht op een andere website.

Op het tabblad algemeen vul je de titel in. Dit is de linknaam in je url. Vervolgens vul je de url in van de site waarnaar je wilt linken.