Internetafspraken

Met OpenGemeenten Internetafspraken presenteer je je bezoekers een gebruiksvriendelijke en toegankelijke interface om balie-afspraken te maken bij de gemeente. We koppelen op dit moment met JCC en Qmatic. Op korte termijn willen we ook een koppeling realiseren met T!meblockr.

Wat kun je verwachten van Internetafspraken?

Product-specifieke informatie in de bevestigingsmail

Het is mogelijk om product-specifieke content in de bevestigingsmail toe te voegen. 

Gebruikersvriendelijke bevestigingsmail

Er is ruimte om de bevestigingse-mail gebruikersvriendelijk te krijgen, maar wel met beperkingen om te voldoen aan toegankelijke e-mails en de technische aspecten van e-mail.

Procesgestuurd afspraken maken

Internet Afspraken is geen procesmanagement pakket, maar het in sommige gevallen toch echt handig om net iets meer informatie op te vragen. Daarom kun je functionaliteit zoals de mogelijkheid om, in beperkte mate, attributen als bijlage(n), datumvelden of tekstvelden toe te voegen.

Kalenderbestand aanbieden

Bij de stap bevestigen van een afspraak kan de bezoeker een kalenderbestand downloaden met daarin de afspraakdetails, zodat deze eenvoudig in een agenda geplaatst kan worden;

Toegankelijke interface

Naast het technisch toegankelijk maken van de interface leggen wij ook de focus op gebruikersvriendelijkheid van de interface.

Gebruiksvriendelijkheid van interactie-elementen

Op alle schermgroottes en resoluties is het gebruikte interactiemodel gebruiksvriendelijk. We doen recht aan het mobile first uitgangspunt, maar ook bij hoge resolutie-schermen is Internetafspraken intuïtief in het gebruik.

Statische teksten dynamisch maken

Omdat niet elke organisatie op dezelfde manier communiceert, is het van belang dat er functionaliteiten geboden wordt waarbij deze teksten zelfstandig beheert kunnen worden.

Beheeromgeving 

Om bepaalde functionaliteiten te kunnen beheren is een beheeromgeving ontwikkeld, waarbij een beheerder van de gemeente voldoende in staat wordt gesteld om zaken te kunnen beheren in TYPO3.

Uitleg beheer labels