iLost

Veel gemeenten gebruiken iLost voor de regsitratie van gevonden voorwerpen. Via iLost kunnen inwoners gevonden voorwerpen registreren en kan een match gemaakt worden met mensen die iets zijn verloren.

Hoe gebruik ik dit component

Je kunt bezoekers op 2 manieren naar het overzicht van gevonden voorwerpen sturen:

  1. Door een externe link te plaatsen naar het overzicht van je gemeente
  2. Door het script op te nemen in het element 'HTML'. Op de pagina zie je dan een iframe. Let op: een iframe voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid, omdat een bezoeker in het iframe geen toetsenbordbediening kan gebruiken.