Samen kom je verder

Wij adviseren en coachen de webteams van onze gemeenten op het gebied van usability, identiteit, beveiliging, toegankelijkheid en content. We denken periodiek mee en verzorgen trainingen. Samen zorgen we voor hoogwaardige online dienstverlening.

Op de hoogte van landelijke ontwikkelingen

Wij volgen als leverancier de landelijke ontwikkelingen binnen de overheidsmarkt en herkennen de zaken waar wij op in kunnen spelen. Vaak is dit een samenspel met onze gemeenten. Ook Common Ground en andere overheidsbrede ontwikkelingen houden we voor gemeentes in de gaten. En we schuiven aan bij meetings van bijvoorbeeld Gebruiker Centraal en NL Design systeem. 

Wij onderhouden regelmatig contact met onze gemeenten, stellen vragen over de actualiteit en de bijdrage die wij hieraan kunnen leveren. Wij verwachten in een (pro)actieve samenwerking dat de gemeente ons ook tijdig informeert en bevraagt over zaken die spelen waarbij onze inzet verwacht wordt. Hoe eerder wij op de hoogte zijn van ontwikkelingen des te eerder wij u kunnen helpen met het invullen van de verplichtingen die hieruit voortvloeien.  

Roadmap voor doorontwikkeling

Jaarlijks stellen wij met onze gemeenten een roadmap op. Zo brengen we op hoofdlijnen in kaart wat er per jaar ontwikkeld gaat worden. Hierbij hebben wettelijke eisen en wensen die breed gedragen worden prioriteit. Binnen onze beschikbare ontwikkeltijd houden wij uiteraard ook rekening met specifieke ontwikkelverzoeken voor 1 opdrachtgever en voor enkele gemeenten samen.

Verlengstuk van het webteam

We denken mee met de redactie als er vragen vanuit de organisatie zijn. We komen regelmatig langs bij de gemeenten om de wensen voor de toekomst te bespreken. En we brengen je webteam in contact met andere webteams, zodat jullie kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Daarnaast organiseren wij meetups waar we gemeenten informeren over ontwikkelingen en het gebruik van onze componenten. De meetups zijn ook een uitgelezen kans om informatie op te halen. Vinden opdrachtgevers elkaar in een project, dan organiseren we expertmeetings om de specificaties verder uit te denken. 

Ontwikkelen doen we samen

Wanneer wij ontwikkelverzoeken ontvangen toetsen wij eerst hoe de specifieke wens op een generieke wijze in te vullen is. Vervolgens communiceren wij met de gemeente die de aanvraag heeft gedaan over de mogelijkheden. Omdat wij de wensen van onze opdrachtgevers goed kennen, weten we snel welke gemeenten nog meer behoefte hebben aan dezelfde ontwikkeling. Wij brengen onze opdrachtgevers vervolgens met elkaar in verbinding en ontwikkelen voor hen de gewenste generieke oplossing. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we actief bezig zijn om meer waarde te leveren aan elke euro die besteed wordt aan ontwikkeling. Bovendien geven we invulling aan de belangrijkste waarde van open source: delen.  

Team OpenGemeenten volgt een training

Vraag om advies en deel je ideeën

Om onze klanten en hun ideeën samen te brengen hebben wij een online platform.

Bezoek onze community