Mijn gemeenten web-app

Er is steeds meer behoefte om op maat te communiceren. Niet meer één website voor alle inwoners, maar veel persoonlijker op wijk en buurtniveau.

Een website wordt steeds meer via een mobiel apparaat bezocht, we zien dat dit nu ongeveer op de helft zit. Dit gebruik zal steeds groter worden. Door gebruik te maken van de PWA kunnen we uiteindelijk organisch overstappen met ons toptaken concept zoals we dit nu leveren.

Wij zien meer mogelijkheden in het ontsluiten van content in een PWA. Denk hierbij aan tijd-gerelateerde content (zoals evenementen) of plaats-gerelateerde content (zoals informatie over kunstwerken). Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van functionaliteiten van een telefoon waardoor we in de toekomst meer functionaliteiten kunnen ontwikkelen die toegevoegde waarde hebben. Simpel voorbeeld is het maken van melding openbare ruimte waar je een foto kan maken en opsturen van een scheve stoeptegel en dergelijke. MOR was nu niet mogelijk omdat de dienst die de gemeente Bergen afneemt geen koppelvlak beschikbaar heeft. 

Wij zien dat de PWA een oplossing is voor het gebruik van een Mobiele App voor gemeenten. Dit baseren wij op de innovaties die momenteel door browser leveranciers, W3C organisatie en de "community" in het algemeen toepassen. Door gebruik te maken van de browser mogelijkheden besparen we kosten en groeien we mee in de ontwikkelingen hiervan. Het nadeel is wel de afhankelijkheid zoals we bemerken bij Apple, maar op de langere termijn zal dit verholpen worden en kunnen we gebruikmaken van een stabiele situatie. Waar wij niet de lasten hebben van het technisch doorontwikkelen van de fundamenten van een mobiele app. Wat wel het geval is als je specifiek apps gaat ontwikkelen voor mobiele telefoons zoals we gewend zijn van apps die we in de store vinden.  

De eerste stappen zijn gezet, hoe nu verder?

Het succes van een app (platform) wordt voornamelijk bepaald door de inhoud. Interessante content kan zijn: 

  • Wat kan ik doen in mijn buurt/wijk (info over burgerinitiatieven, of hoe kan ik  een initiatief starten); 
  • Wat gebeurt er in mijn buurt/wijk (nieuws, werkzaamheden, projecten die gaan over mijn wijk); 
  • Hier kan ik mijn burgerparticipatie starten (de app vervult niet de rol van participatietool in, dat doet een externe applicatie zoals OpenStad of Argu) maar hier vindt de inwoner dat er een participatie traject over mijn buurt plaatsvindt; 
  • Informatie over andere microsites die van belang zijn voor de inwoner 
  • Een maandelijks/wekelijks interview met een sleutelfiguur uit de buurt, promoten via de socials. 

Stappen voor bredere acceptatie

  • Om de app breder onder de aandacht te brengen moeten we de actie uitzetten om het ook te ontsluiten in de Google Play store. PWA's mogen daaraan toegevoegd worden. Helaas staat de Apple Store het nog niet toe, maar dit zal veranderen. We houden het in de gaten.
  • Kaart integratie, (afhankelijk of de aangedragen werkwijze toepasbaar is). Content op een alternatieve wijze ontsluiten in de app door middel van plaatsing op een kaart. Dit moeten we goed bespreken welke content geplaatst wordt op wat voor type kaart. Hierin zijn veel mogelijkheden maar ook diverse uitdagingen. Zoals het geografische bewustzijn van de gebruikers. 
  • Notificaties, voor nu zetten we het uit zodat er geen vragen over gesteld worden door gebruikers. Wel moeten we de techniek in de gaten houden zodat we als Apple het gaat ondersteunen opnieuw activeren. De techniek is al gerealiseerd en zal dan opnieuw getest moeten worden.