Sociaal loket Medemblik: startpunt voor het sociaal domein

De gemeente Medemblik wilde alle informatie voor inwoners over geldzaken, werk en uitkering, Wmo en jeugdzorg op een aparte website. Zo is er naast het fysieke loket ook een herkenbaar digitaal loket gecreerd voor de inwoners van Medemblik die zorg en ondersteuning nodig hebben. Wij dachten mee in de opzet, structuur en vertaling van de huisstijl. Karlijn Nijland, specialist online bij de gemeente Medemblik, vertelt over het project.

Waarom koos gemeente Medemblik voor een aparte website voor het sociaal loket?

We zijn erg tevreden met het resultaat van Sociaal Loket Medemblik. Het voldoet aan onze verwachtingen en sluit aan bij de doelstellingen die we vooraf hadden gesteld.

Deze themawebsite is met een andere aanpak opgezet met een focus op preventie en zelfredzaamheid. We hebben bijvoorbeeld gebruikgemaakt van toptaken om de website in overzichtelijke categorieën te verdelen, en het stappenplan is een waardevolle toevoeging gebleken om inwoners te begeleiden richting zelfredzaamheid. Het stappenplan belicht eerst wat inwoners zelf kunnen doen, vervolgens welke ondersteuning organisaties/partners kunnen bieden, en tot slot welke specifieke ondersteuning de gemeente kan verlenen. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met het sociaal domein, waarbij iedereen vanuit zijn of haar expertise heeft bijgedragen. Hoewel we een goede basis hebben gelegd, zien we dit project als een doorlopend proces dat voortdurend zal worden aangepast aan de actualiteit en de behoeften van onze inwoners. 

De componenten zijn ontzettend makkelijk te gebruiken. We hebben hier geen enkel probleem mee ervaren. Met name zijn we enthousiast over het (nieuwe) stappenplancomponent en de mogelijkheid om componenten centraal te plaatsen binnen het CMS, zodat aanpassingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd op meerdere pagina's. Het enige ‘knelpunt’ dat we zijn tegengekomen, is dat we geen knoppen kunnen toevoegen binnen de stappenplannen, waardoor het lijkt alsof de knoppen/formulieren geen deel uitmaken van het stappenplan. We zijn benieuwd naar de ervaringen van andere gemeenten en hebben onlangs een bericht hierover in de community geplaatst. 

De eerste reacties van onze collega's zijn heel positief. Aanvankelijk werd gedacht dat de website nog niet volledig bruikbaar zou zijn voor de live-gang, maar ze waren aangenaam verrast door het resultaat. Nu is het zaak om te observeren en waar nodig bij te sturen. We staan open voor feedback, zowel van collega's als van buitenaf. Daarnaast willen we nog inwoners uit nodigen voor gebruikersonderzoeken, zodat we kunnen identificeren waar zij eventueel tegenaan lopen en welke verbeteringen we nog kunnen aanbrengen. 

Karlijn Nijland, gemeente Medemblik