Website en koppeling voor de Wet open overheid

De invoering van de Wet open overheid (Woo) bezorgt jouw gemeente vast ook de nodige hoofdbrekens. Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Je moet daarom zoveel mogelijk informatie openbaar maken: op eigen initiatief én op verzoek. Om je te helpen ontwikkelden we een themawebsite en een koppelvlak met de oplossing van Conduction. Hiermee kun je documenten uit onder meer het zaaksysteem en het raadsinformatiesysteem publiceren en doorzoekbaar maken op je Woo-themawebsite. 

Kosten

Themawebsite Prijs
Ontwerp, opzet omgeving, inrichting CMS € 4.000,-
Subsite onder themawebsite € 1.200,-
Hosting, beheer, onderhoud en support TYPO3 omgeving (maandelijks) € 250,-
Koppelvlak  
Koppelvlak Conduction Open Woo app (eenmalig bedrag) € 3.000,-
Maandelijkse kosten koppelvlak Conduction € 250,-
Implementatiekosten TYPO3 extensie OpenGemeenten (eenmalig bedrag) € 800,-

Wat regelt de Wet open overheid? 

Iedereen heeft recht op informatie over wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. Overheidsorganisaties moeten die informatie uit zichzelf geven, of als iemand daarom vraagt. De informatie wordt dan openbaar. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Zo kunnen bijvoorbeeld inwoners en journalisten de overheid controleren. 

De belangrijkste plichten die je als gemeente hebt volgens de Woo, zijn: 

  • actieve openbaarmakingsplicht: je moet informatie uit zichzelf openbaar maken. De informatie die dit betreft is beschreven in 17 informatiecategorieën; 
  • openbaarmakingsplicht op verzoek: je maakt informatie openbaar als iemand erom vraagt. Deze informatie moet je ook weer openbaar publiceren; 
  • informatiehuishoudingsplicht: alle overheidsinformatie moet goed te vinden zijn. 

Wat betekent dit voor jouw gemeente?

De uitvoering van de Woo betekent werk aan de winkel! Eerst is het belangrijk om de informatiehuishouding op orde te hebben. Daarna moet je ervoor zorgen dat de informatie die onder meer in het zaaksysteem en het raadsinformatiesysteem zitten, toegankelijk en waar nodig geanonimiseerd gepubliceerd worden en doorzoekbaar zijn. Voor deze opgave heeft de VNG het programma ‘Grip op informatie’ opgestart.