Zoekweging instellen

Weging zoeken voor paginatypen

Als je wilt zorgen dat bepaalde paginatypes zwaarder wegen in de zoekresultaten op je website, kun je dat instellen.

Stap 1: zet boosting aan

Helemaal onderaan op het tabblad 'Zoeken'staat het schuifje om de boosting aan te zetten

Stap 2: stel de weging in

Onderaan de pagina opent zich een overzicht van paginatypes die je met een schuifje meer of minder zwaar kunt laten meetellen in de weging. De standaardinstelling is 10 punten. Let op: dit geldt dan voor alle pagina's die met een paginatype zijn gemaakt.