Laatste openbare bekendmakingen

Met dit content element heeft de bezoeker de mogelijkheid via de gemeentelijke website de laatst gepubliceerde bekendmakingen van de gemeente op officielebekendmakingen.nl te bekijken. 

Hoe gebruik je dit component

Je hoeft alleen het contentelement te selecteren. De link naar je eigen gemeentelijke bekendmakingen zit er al in. Op basis van een koppeling worden de laatste bekendmakingen die gepubliceerd zijn in DROP getoond op je webpagina. Als een bezoeker erop klikt, komt hij op de website van officielebekendmakingen.nl. Dit element haalt dus alleen de links op.